Kvalifikasjonskrav:

 

For å kunne søke om kursplass ved vår grunnutdanning gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

- Du må være fylt 20år

- Du må ha hatt førerkort i minimum 2år, klasse B (norsk førerkort)

- Du må oppfylle helsekravene for førerkortklasse D og DE (original helseattest ikke eldre enn 3 måneder)

- Du må ha en slik vandel at politiet ikke finner deg uegnet til å føre drosje (egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.)

- Søkere fra land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge

- Søkere med morsmål utenfor Skandinavia må tilfredstille nivå B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk.

 

I tillegg må følgende prøver være gjennomført og bestått, før du kan søke om kursplass:

- Du må ha gjennomført og bestått kjøreprøve hos godkjent kjøreskole

- For søkere med morsmål utenfor Skandinavia, må gjennomføre og bestå språkprøve

- Du må gjennomføre og bestå prøve i lokalkunnskap (kjentmannsprøve)