Kursplan:


 

Kurs start Kurs Status Søknad Søknadsfrist
07.09.2020 Geografikurs med kjentmannsprøve (del 1)   Søk her!  
21.09.2020 Sjåførkurs med taksameter (del 2)   Søk her!  
09.11.2020 Geografikurs med kjentmannsprøve (del 1) ** Ledig Søk her! 04.11.2020
23.11.2020 Sjåførkurs med taksameter (del 2) ** Ledig Søk her!  

 

 


 

** FOR DETTE KURSET ER DET KRAV OM AT SØKER ALLEREDE HAR KJØRESEDDEL!

** DELTAGELSE VED GEOGRAFIKURS ER OBLIGATORISK FOR ALLE VÅRE DELTAGERE!

** KURSAVGIFT: 750,- kroner inkl. en kjentmannsprøve. Tillegg for kursmateriale (kartbok og gatenavn register) 350,- kroner.

 


 

Kurset har en varighet på 10 dager/kvelder (50 timer) fordelt på to deler, hvor hver del avsluttes med skriftlig prøve (kjentmannsprøve og sjåførkurs med taksameterprøve)

Deltager må påberegne ca 10-15 timer interaktive studie med delprøver.

 

Kursavgift: 2.500,- kroner inkl. kursmateriell

 


 

Kursavgift kjentmannsprøve: 500,- kroner

 


 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for kjentmannsprøven.

Du kan betale med bankkort, kredittkort aksepteres ikke.