Grunnopplæring:

 

For å kunne kjøre drosje for Norgestaxi eller jip må du gjennomføre og bestå grunnopplæringen og de øvrige krav som kvalifiserer til kjøreseddel utstedt av Politiet.

Grunnopplæringen gjennomføres over en periode på 10 leksjonsdager (4 uker), obligatorisk oppmøte ved alle dager. I tillegg kommer eksamensdager.

I tillegg må du også gjennomføre en kursdag med avluttende eksamen (VGR), og denne er omtrent 4-8 uker etter at du har bestått sluttprøve ved grunnopplæringen.

Eksamen (VGR) gir grunnlag for videre oppfølging i ditt arbeid som taxisjåfør hos oss, og gir også muligheten for tilgang til andre kjøreoppdrag/egenskaper (f.eks. pasientreiser, TT-tilrettelagt transport, flytaxi etc.).

Grunnopplæringen inkluderer også rundt 10-15 timer interaktiv studie som du gjør hjemme på datamaskinen.

I tillegg til 100% deltakelse på ved alle leksjonsdager, må du studere hjemme og gjøre alle øvelsene og testene i den interaktive opplæringen.

 

Leksjon Innhold:

  • Lokal kunnskap (eget kurs: Geografikurs med avsluttende kjentmannsprøve)
  • Service og kundebehandling
  • HMS, lover og bestemmelser
  • Forebygging av vold og trusler
  • Miljø og økonomisk kjøring
  • Taksameter kunnskap

 

Våre kurs:  
   
Geografikurs med kjentmannsprøve Gjennomført og bestått kjentmannsprøve er obligatorisk for alle som ønsker å jobbe som sjåfør hos oss.
 
   
Grunnutdanning Cabonline (sjåførkurs) Obligatoriske sjåførutdanningen som tar for seg de ulike utfordringer du møter i hverdagen som drosjesjåfør, og gir deg en kompetanse på hvordan du skal løse disse. Kurset gir deg den nødvendige utdanningen for å kunne ivareta samfunnsmessige hensyn; slik som beskyttelse av forbrukere, tjenestemottakere og transportsikkerhet. 
 
   
Taksameterkurs (DT) Taksameteropplæring er del av den obligatoriske sjåførutdanningen og gjennomføres som del av Grunnutdanning Cabonline.
 
   
Erfaringskurs (VGR) Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen og skal gjennomføres senest 6. mnd etter avsluttet Grunnutdanning Cabonline, samt etterutdanning hvert år.
 
   
Førstehjelp  En del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.
   
   
Egenskapskurs med fagkompetanse:  
   
Pasienttransport (PT) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for Pasientreiser.
   
Skolekjøring (SK) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for barnehage og skoler.
   
Flytaxi (FT) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for Flytaxi.
   
Flybuss taxi (FX) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for Flybussene.
   
App bestillinger / jip (CO/JP) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for Cabonline og jip.
   
Tilrettelagt transport (TT) Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for tilrettelagt transport.
   

Utdannings- og arbeidsreiser

(TT arbeidsreiser)

Etterutdanning med fagkompetans for tilsluttede sjåfører til utførelse av turoppdrag for tilrettelagt transport med arbeidsreiser.