Kursplan:


 

Kurs start Kurs Status Søknad Frist
00.00.2020 Geografikurs med kjentmannsprøve (del 1) Ledig Søk her! 00.00.2020
00.00.2020 Sjåførkurs med taksameter (del 2) Ledig Søk her! 00.00.2020
00.00.2020 Geografikurs med kjentmannsprøve (del 1) Ledig Søk her! 00.00.2020
00.00.2020 Sjåførkurs med taksameter (del 2) Ledig Søk her! 00.00.2020

 


Kurset har en varighet på 12 dager/kvelder (60 timer) fordelt på to deler, hvor hver del avsluttes med skriftlig prøve (kjentmannsprøve og sjåførkurs med taksameterprøve)

Deltager må påberegne ca 10-15 timer interaktive studie med delprøver.

Kursavgift: 0.000,- kroner inkl. kursmateriell